Spoločnosť URDIAMANT SLOVAKIA, s.r.o.

Certifikáty

Systém manažmentu kvality

drŽÍME TIETO ISO CERTIFIKÁTY

ISO 9001: 2015 – Systémy managementu kvality

PrvÝ certifikát vystavenÝ:

  • ISO 9001 – 13. december 2000
  • ISO 14001 – 9. marec 2015

SÚčasný certifikát vystavenÝ:

27. augusta 2021

PlatnosŤ certifikátu do:

8. marec 2024